Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page

zondag na Pinlsteven» tg^
< gen en paden en drin^ ze binnen te
komen , opdat mijn huis vervuld wor^
de. fVant^ ik zeg u^ dat niemand
van de mannen die genood zijn, van
mijn avondmaal zal proeven,'^
3e uitlegging van dit Evangelie is deze :
man of Vader des huisgezins, die dit
)Ote avondmaal aanrigtte , beteekent God,
avondmaal is eene afbeelding van de
igheid. De eerstgenooden beduiden de
den; en vooral de aanzienlijken onder
n. Yie knecht doelt op Gods Zoon, die
gestalte van een dienstknecht heeft aan-
aomen. De verschillende beletselen, waar—
. de genooden niet wilden komen, be-'
kenen de boovaardigheid , gierigheid ea
kuischheid. De armeen, gehrekkelijken y
blinden en kreupelen verbeelden het
nvoudige en onkundige joodsche volk. De
^gen en paden beteekenen de overige lan-
n der Aarde , waarheen de Apostelen eu
mne opvolgers gezonden zijn , om het
zangelie te verkondigen aan de Heidenen
deze aan te dringen door woorden en
^orbeelden , om in Jesus te gelooven.
^ De toepassing van deze gelijkenis kan ons
:t hoogwaardig Sakrament des Altaars ver-
eiden ; hetwelk ook in vele opzigten een
oot avondmaal is. Tot dit avondmaal
orden wij geroepen door de dienaars van
3 H. Kerk, door godvruchtige boeken te
zen en door de inspraken van den heili-
n Geest.Laatons dan dikwijlsnaderen tot deH.
mmunie, laat ons met godsdienstige gevoelens
t H.Misoffer bijwonen en JesüsCuistüS in het
er heiligste Sakrament onze hulde betoQ;^