Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren^ f^r
)iize kuniien worden ! Tracht het goede te
vermaant, leert, troost en bidt,
ht den vrede en weest eensgezind on-
malkanderen.
Vel verre dat gij elkandcren zoudt ver-
deelen, dekt liever de overtredingen toe;
deelt niet en gij zult niet veroordeeld
den ; verdoemt niet en gij zult niet
doemd worden. Ziet liever op uwe ei-
e gebreken en tracht dezelve te verbe-
n en daarvan los te worden, dat zal aan
i welgevallig zijn. Hij , die anderen be-
ffen wil , moet zeiven onberispelijk z^n.
1 splinter, die in het oog van zqnen e-
mensch is , dat is eene kleine fout in
, ziet men al ligtelijk , maar den b«ilk,
e groote fout in eigen oogen, wordt maar
e dikwijls voorbijgezien , onverbeterd ge-
n- Oordeelt dan niet liefdeloos over u-
i naasten, beschioipt en bespot niemand;
t aan allen wel, en gij zult een barxn-
,ljtig oordeel ontvangen.
G E li E D.
^ barmhariige God en milddadige Heer,
wien alle goed voortkomt, die ons de
...deu niurielijk vergeeft, wanneer wij daar-
OT berouw betoonen , wees ons barmhar-
en geef ons de genade, dat wij onzen
.maasten liefderijk bej-egenen en geen kwaad
t kwaad vergelden ; maar U in alles na-
gende , overal zegen mogen verspreiden ,
l zq met aalmoeseu geven, raden of troos-
Amen.
ir
t
O
e*n
t