Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^88 Evangelie op den eersten
Katholqken nooit vergeten, dien eerbi
die aandacht, die dankbaarheid en die
derliefde, welke zij aan Jesus in dit H.
krament veischuldigd zijn, trachten te
toonen! Laat ons daartoe steeds onze uiti
ste vlqt aanwenden , en daarbij niet vergeti
voor de bekeering der dwalende onkatho|
ken te bidden.
G E B E D.
O brood , dat uit den hemel gedaald
voorwaar, Gij zijt de weg der waarheid
het leven ; Gij zijt eene zekere zalige rus
en het waarachtig licht onzer zielen ; ee
Terzekejing en een ondei-pand van het ee
wige leven. Geef, o Heere jüsus ChRI
tus , dat alle menschen hetzelve in U nil
gen ondervinden en smaken ; alsdan zulll
zij eene walging voor de wereldsche verml
ken en eeneii afkeer van de zonden heï
ben ; U altijd lovende en dankende , dl
Gij hun die hemelsche spijze in het H. S^
krament gegeven hebt. Amen.
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie , Lucas VL 56, ,17 , 41 en 4a.l
« In dien tijde , zeide JeSUS tot de scÄaJ
« re : IVeest dan barmhartig,, gelijl
«t uw Vader barmhartig is. Oordeel
« niet, en gij zult niet geoordeeld wor^
■c den. Verdoemt niet , en gij zul
« niet verdoemd worden. Vergeeft ei
« u zal vergeven tvorden. fVat ziet g^