Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan hei JUlerheiUgste Salrnment iSy
onden heeft , en ih leej door den
ï der , zoo zal ooh , die mi] eet, door
leven, zegt de Zaligmaker verder in Ket
iigelie, en daarmede wil Hij zeggen ï
mij waardiglqk eet in het H. Sakrament,
leeft geestelijk door de vermeerdering
genade en liefde welke hij verkrijgt ;
welke genade en liefde het leven der
en is , gelijk de ziel het leven des lig—
lams. De geestelqke spijze is dan V( or—
lig aan degenen , die geestelqk levtn ,
ir niet aan diegenen , welke geest*Iqk
d zijn door hunne zonden. Hierom
maant de Apostel paulus, dat men zich
raf wel bepi'oeven moet en zóó van het
od eten en den kelk drinken; want hij,
onwaardiglijk eet en drinkt, eet cn
ijnkt zich zelven een oordeel, niet on-
cheidende het ligchaam des Heeren.
Mogten wij, geliefde Christenen in dit on-
Irwlnnelijk en gewigtig geloofspunt steeds
testigd blijven , daarin troost zoeken, wijl
de verzekering hebben , dat die het
vpsch van den Zoon des mensclien eet
zijn bloed drinkt, het eeuwige leven
hebben, IVIet den allerdiepsten eerbied
i, moeten wij tot dit H. Sakrament des
J:aars naderen ! Mogte ik en alle priesters
't mij die heilige geheimen te allen tijde
t een zuiver hart en heilige aandacht vit-
! « Hoe zuiver, zegt ThomAS ä Kem-
i'IS , behooren de handen, hoe rein de
imond, hoe heilig het ligchaam, hoe on-
4>cvlekt het hart eens Priesters te zqn ,
vaarin zoo dikwerf de bron van alle zni-
erheid haren intrek neemt." Mogten alle