Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
eenen oneigenlijken zin gesproken heeft,
heeft willen zeggen : dit heteelent m
ligchaam / maar de omstandigheden , waa
iii Jesus sprak, bewijzen het tegendeel,
bewijzen zonneklaar dat Hij in den letterlijk
en eigenen zin gesproken heeft; dat d
de zoogenaamde gereformeerden in de do(
ling zijn, en eene ongerijmde stelling voo]
staan, met te willen doen gelooven als ol t
Zaligmaker hier in eenen oneigenlijken zi
zoude gesproken hebben
Merken wij hier aan dat het manna, d«
God liet regenen, om de Israeliten te voel
den, een teeken of figuur was van dit Sa
krament. ChristL'S dan om allen tvrijfel we
te nemen over zijne wezenliike tegenwoor
digheid in het H. Sakrament des Altaars; ni
gezegd te hebben : het brood hetwelk ik
u geven zal, is mijn vleesch voor he\
leven der wereld : Voegt nog duidelijk
hierbij : dit is niet gelijk het manna, het~
welk uwe Voorvaders hebben gegeten Q*).
Hier uit blqkt dus, dat deze woorden niet
in den figuurlijken , maar in den letterlijken
en natuurlijken zin moeten opgeval worden j
anders zoude dit brood, hetwelk de ZaJig^^
maker zegt zijn vleesch te zqa, met het)
mnnna overeenkomen ; en dit is eene tast-
bare ongerijmdheid.
Uil de woorden : die mijn vleesch eet
en mifn bloed drinkt, blijft in mij en
ik in hem , blijkt , dat dit H. Sakrament
eene spijs der zielen is ; dezelve met chris-
tus vireenigende. (relijk de leader mij
(') Joannes VI.