Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Advent. al,
van Joannes den Dooper, toen de leerlin-
f^en van dezen waren vertrokken. Zoo is
het dan lofl'elijk iemand in zijn afwezen te
Ïrijzen ; maar vele hebben de kwade, de
atelijke gewoonte iemand in zijn bijzijn te
prijzen, en zoodra bij vertrokken is alle kwaad
van hem te zeggen. Daarom, wanneer men vaa
zijnen naaste geene deugden weet tc ver-
breiden , moet men zwijgen en geene on-
deugden van hen uitbazuinen. Jesus zegt
van Joannes, dat hij niet was gelqk een riet,
hetwelk met alle winden waaide, en wil daar-
door te kennen geven, dat Joannes was ge-
lijk een vaste pilaar, in het goede volharden-
de , bestraffende de zondaren , geljgk het ee-
nen leei*aar betaamt ; terwijl hij niet naliet
de menschen een goed voorbeeld te geven
en hun den weg der zaligheid aan te wijzen.
Joannes leidde een gestreng leven, was aan-
houdend biddende en onderwijzende J hij
droeg een bai-en kleed op zijn ligchaam,tca
einde zich te kastijden. Waai'uit wij be-
hooren te besluiten, dat wij nog zoo veel
te meer boete moeten doen ; en dat wij ,
die vol zonden en gebreken zqn , meer dan
Joannes moeten trachten ons met God te
verzoenen, terwijl het nog tijd is; dit doen-
de zullen wij ons eigen geweten kunnen ge-
rust stellen. Wij zullen, zoo doende, van
den Heere en van alle goede menschen ge-
prezen worden, en, na dit leven, tol de
eeuwige zaligheid geraken. Dit verleene ons
de lleerc Jesus Christus, die met den
Vader en den H. Geest leeft en regeert tot
ia eeuwigheid.