Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van het Allerheiligste Salrament. i8S
Heden \ieren wij in de Kerk eenen zeer
deiikwaavdigeu Feestdag , te weten van het
»ogwaardig Sakrament des Altaai's , in het-
ilk ons de Zaligmaker zijn ligchaam tot
ijs en zijn bloed tot drank heeft nage-
len , onder de gedaanten van brood en
jn ; zóó echter, dat wij beide zelfstan-
gheden onder ééne gedaante zoo wel ont-
ingen als onder beide ; vermits het lig-
tiaam en bloed van den Heere , na zijn
den, onafscheidbaar bij elkander zijn.
Onze Zaligmaker beloofde ons zijn vleesch
Q bloed tot spijs cn drank onzer zielen ;
letwelk Hij betuigde met uitdrukkelijke woor-
en van ons Evangelie : Mijn vleesch is
>aariijh spijs en mijn bloed is waarlijh
'rank. In het laatste avondmaal volbragt
lij deze belofte naar de letter. Hij nam
jet brood in zijne heilige handen , dankte
qneu hemelschen Vader, zegende het brood ,
irak het, en gaf het aan zijne Apostelen ,
«ggende : neemt en eet , dit is mijn
igchaam. Daarna heeft Hij ook den kelk
;enoinen , waarin wijn was , en na dat Hij
lijnen hemelschen Vader wederom gedankt,
in den kelk gezegend had , zeide Hij: drinkt
7' allen uit : want dit is mijn bloed des
lieuwen testaments , hetwelk voor velen
'.al vergoten worden tot vergiffenis der
londen. Hieruit heeft de Katholnke Kerk
i?an de lijden der Apostelen af altijd geleerd
geloofd , dat Jksus in dit H. Sakra-
ment tegenwoordig is met zijn vleesch en
bloed , met zijne Godheid en menschheid ,
met ziel en ligchaam.
Anders gezinden meenen» dat JESUS in
. M 5