Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
GEBED.
Almogende , eeuwige en ondeelbare Driel
vnldigheid ! waarachtig God in drie perso j
nen , wij bidden U , aanschouw het beeldI
dat Gq in ons geschapen hebt, en zuivei
onze zielen van hare gebreken ; opdat zil
hier namaals eeuwig mogen blinken , cn lo|
U komen , door de verdiensten van der
Heere JesüS CHRISTUS , die met den Va-
der , en den Ji. Geest leeft en regeerd
tot in eeuwigheid. Amen.
OP DEN FEESTDAG VAN HE':
ALLERHEJLIGSTE SAKRAMENT.1
Evangelie , Joarnes VI. : 56 - 59,
• In dien tijde, zeide JeSVS tot de Jo-
' den : Mijn vleesch is waar lij h spijs
« en mijn bloed is waarlijk drank. Die
" mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt,
« blijft in mij en ik in hem. Gelijk de
" levende Vader mij gezonden heejt,
' en ik leef door den Vader, zoo zal
« ook , die mij eet, door mij leven.
« Dit is het brood, dat van den he~
« mei is gedaald. Niet gelijk het man-
« na, hetwelk uwe Vaders gegeten
« hebben, en gestorven zijn. Die dit
« brood eet, zal in eeuwigheid /e»
« ven."