Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der H. Drievuldigheid.
fl uet falen. Zq houdt ons plegtiglijk en in
ort voor oogen,wat wij gelooven moeten ende
waalf Artikelen des geloofs ons leeren, zeggen-
le: Ik geloof in God den Vader almagtig, Schep-
er des hemels en der Aarde en in Jesus
IhrisTUS zijnen eenigen Zoon , enz. Ik
eloof in den H. Geest en wat er verder
olgt. Met deze woorden belqden wij, dat
r in de Godheid drie verschillende perso-
.en zqn, maar één in wezen. Behalve dit
eloof moeten wij de geboden van God on-
erhouden ; want zoo luidt het Evangelie :
Leerende hen onderhouden al hetgeen
V ik ulieden bevolen heb"
Zoodat het geloof en het Doopsel alleen
iet genoeg zijn ter zaligheid, noch ook
et onderhouden van een of twee gebo-
en, maar alle geboden , en gevolgelqk zijn
e geboden der Kerk hieronder begrepen;
rant christus zeide, dat men diegenen,
felke daarnaar niet hoorden, voor heidenen
!n tollenaren zoude houden en om zijne
eerlingen beter leeren , belooft hun Chris-
'us zijne gestadige hulp en bqstand, zeg-
ende :
En ik ben met ulieden alle dagen tot
e voleinding der wereld,'"
Namelijk met den H. Geest, dien Hij ons
an zijnen Vader heeft doen nederdalen
loor zijne genade, gedurige zending van
iflne leerlingen en in het U. Sakrament des
Utaars.
M 4