Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eer éten
één i'n wezen is. Deze Dnevuldigheitl licefl
aan CumsTU.s magt gegeven in den liemel en
op Aarde , over het gansche menschelijke ge-
slacht, om hetzelve 7ijn randsoen deelach-
tig te maken. Dit zonde Hij hebben kun-
nen doen, door in ligcliamelijke en zienlijke ge-
daante bij ons te blieven ; doch dit heeft H]^
om verscheiden redenen niet gedaan , maar
door zijne Apostelen , nadat zij met den
H. Geest vervuld waren, laten verrigten en
welke Hij daarna door de geheele wereld
gezonden beeft, om deze kostelqke gaven
verder te verspreiden , volgens ons Evan-
gelie van heden, daar Jesus tegen hen zegt:
« Leert alle volken , hen doopende in den
« naam des Vaders , des Zoons en des
U H. Geesis/'
Hieruit kunnen wij opmaken en leeren ,
wat ons tot de zaligheid noodig is, of wat
er noodig is, om ons de verlossing en het
pandsoen des Zaligmakers deelachtig te ma-
ken ; te weten : voor de volwassenen het
geloof en voor de kinderen den doop,
door weiken zij zalig kunnen worden , ge-
lijk zij door de erfzonde kunnen verloren
gaan. Het Doopsel is dan in de eerste plaats
voor alle menschen noodzakelijk. Dit Doop-
sel moet geschieden in den naam des Va-
ders des Zoons en des H, Geests , en der-
halve moeten wij daar omtrent geleerd cn
onderrigt worden; trouwens, zoo veel ons
eindig verstand daarvan kan begrijpen ; het
overige gelooven wij op het getuigenis van
onze Moeder, de H. Kerk? en deze kaa