Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG DER H.
DRIEVULDIGHEID.
Evangelie, Maliheus XXVIII.
» In dien tijde, zeide Jesus aan zijne
« leerlingen : mij is alle magt gegeven
« in den hemel en op de Aarde."
Met regt heeft onze Moeder, de H Kerk,
dezen Feestdag ingesteld ter eere van de
H. Drievuldigheid , en wel na den Hoogtqd
i: iran Pinksteren ; want op de vorige Zonda-
jen en Feesten hebben wij mogen hooreu
■Ipan de bqzondere weldaden des Vaders,
ies Zoons of van den H. Geest. De H»
Kerk leert daarom nu , dat deze drie per-
sonen één in wezen en ééne Godheid zijn.
iVij hebben gehoord , dat God de Vader
cijnen Zoon in de wereld gezonden heeft ,
iat deze Zoon voor ons arme zondaren
heeft geleden en dat op Pinksteren de H,
!|H. Geest , die van den Vader en den Zoon
jitgaat, is uitgestort geworden, om aard-
sche en wereldsche menschen met het vuur
der liefde te ontsteken ; ten einde zij de
(veldaden van God deelachtig konden wor-
den , en hier namaals de eeuwige gelukza-
ligheid beerven. Het is dus zeer gepast ,
dat de Kerk het Feest van de H. Drievul-
digheid viert , om ons te leeren , dat al
de weldaden, die wij aan bijzondere per-
sonen toeschrijven, nogtans maar aan eenen
God mogen toegeschreven worden ; aan ee-
laen God, die drievuldig ia persoon maas
M 3