Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8o Emng, op den tweeden Feestdag, enz,
verkoornen genoemd worden, en tegen hen
zal Hij ten jongsten dage zeggen : komt, gq
gezegenden, en bezit het rijk, dat u vóór
de grondlegging der wereld bereid is.
Maar tot de zondaren zal Hij zeggen : gaat
in het heische vuur! Laat ons niet gelijk
worden aan die menschen, welke de duis-
ternissen liever gehad hebben dan het licht.
Volgen wi) dan de inspraak van den H.
Geest , om welken wij geduiig bidden; op-
dat wij door Hem en dat groote licht ver-
licht wordende , niet in de duisternissen
wandelen ; opdat wij in het opregte geloof
mogen wandelen , den goeden strijd strijden ,
en met dat licht ingaan in de hemelsche
glorie,
GEBED.
Hemelsche Vader , die uit onuitsprekelijke
liefde geenen Engel maar uwen eenigen Zoon
tot ons gezonden hebt, geef ons dat wij als
uwe kinderen mogen wandelen in het licht,'
dat in de wereld gekomen is , om zalig te
maken dat verloren was ; opdat wij vau del
duisternis des doods bevrijd zijnde , met U
in eeuwigheid mogen leven. Amen.