Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Feestdii-^ van Pinhsteren,
leni toe te eigeiieiieti; want die in Hem
jelooft en naar dat geloot" leeft, wordt
liet veroordeeld^ die niet gelooft is
^eeds veroordeeld tot de verdoemenis.
Wi] herhalen hei : wij moeten niet alleen
a CkRISTUS gelooven , gelooven dat Hij is
;n voor ons is gestorven ( want de duivel
;elooft ook in God en hij heeft ); maar wij
aoeten tevens ons geloof uit onze werken,
1 onze gedachten , woorden en werken
'^aar het voorschrift des Evangelies inrigten.
)ooroui zegt de Schrift : Toon uw geloof
it uwe werken.
En dit is het oordeel, dat het licht in
<( de wereld gehomen is , maar de men-
« sehen hebben de duisternissen meer
« bemind dan het Ucht : dewijl hunne
((.werken boos waren. IVant al, die
<( kwalijk doet ^ haat het licht ^ en hij
<( komt niet bij het Ucht, opdat zijne
inwerken niet bestraft worden; maar ^
« di.e de waarheid doet, komt bij het
iK licht , opdat het openbaar worde ^
« dat zijne werken in God gedaan,
« zijn.^''
Wat konde de Zaligmaker duidelijker zeg-
en , om te bewijzen , dat de goede werken
jok noodig zijn, om ons tot de eeuwige za-
; igheid te brengen , even gelijk de booze
yerken tot de verdoemenis brengen. Het
icht, namelijk Jesus Christus, is in de
7ereld gekomen, om onze werken daarbq
e zien en te vergelijken. Wiens werken aan
it licht gelqk zijn, die zullen zijue uit-
M