Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eer éten
NES en die in de liefde blijft, die blqft in
God , en God in bera.
Welk eene liefde moet dit zijn , die God
aan de wereld, aan het gansche menschelijke
geslacht, en dus ook aan ons , betoond
heeft, door zijnen Zoon in de wereld te
zenden I Waarmede znllen wij die liefde ver-
gelden ? Met een geloof, dat vruchtbaar is
in goede werken en met wederliefde jegens
God , cn liefde jegens onze medemenschen.
Overal worden wij in de H. Schrift ver-
maand tot liefde ; dat is : die de liefde heeft,
heeft de wet volbragt. Door de liefde woont
God in ons en zqn wij tempels van den fl.
Geest. Wij moeten ons dan benaarstigen
om God boven alles, met ons geheele hart
en ziel, te beminnen ; opdat wij met hem
en alle goede menschen één worden. Ver-
der zegt het Evangelie :
« Want God heejt zijnen Zoon in de
e weield niet gezonden, om de wereld
u te veroordeelen ; maar opdat de we-
« reld door hem zoude behouden wor-
« den. Die in hem gelooft, wordt niet
a veroordeeld; maar die niet geloojt ^
^a is reeds veroordeeld; omdat hij niet
a geloojt in den naam van den eenig'*
(( geboren Zoon Gods,^*
liicruit vernemen wij tot wat einde God
zijnen Zoon in de wereld gezonden heeft;
namelijk om de wereld , dat is het mensche-
Iqk geslacht, zalig te maken door zijn Iqden
en dood ; onder voorwaarde van ons deze
eerdiensten door eeu vruchtbaar geloof iu