Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
lize
en.
Hoogfeest van Pinksteren,
•ooster en die ons van alle zonden reinigt,
om dan, o heiJiee Geest, daal neder in
harten en kom daarin wonen. A.-
TWEEDEN FEESTDAG
V A. N
PINKSTEREN.
Evangelie , Joannes UI. : 16 - 21.
If In dien tijde , zeide jesus aan Ni~
o codemus : Zoo lief heeft God de
« wereld gehad, dat hij zijnen eeni-
« gen Zoon gegeven heelt; opdat al
« die in hem geloojt, niet verloren
« ga^ maar het eeuwige leven hebbe.
Op dezen tweeden Feestdag van Pinkste-
;n, zullen wij bijzonderen dank betuigen
Dor de weldaad , welke Jesus door de zen-
ing van den H. Geest aan de wereld be-
ezen heeft en opdat wij door bidden en
meeken deel mogen hebben in de gaven van
enzelfden Geest.
Ofschoon in dit Evangelie niet regtstreeks
m den H. Geest gesproken wordt, nogtans
ordt ons heden dit Evangelie van Gods
efde voorgehouden; dewijl de liefde tus-
hen God den Vader en God den Zoon de
. Geest is. God is de liefde, zegt Joan«
M