Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eer éten
en dag af, om goederen die Laast vergaan
die door de roest en mot worden opgevrefl
ten ; doch laat ons niet alzoo doen , maa
laat ons werken om de onvergankehike goe
deren, die door geene dieven kunnen ge
stolen worden : vooral om de zevenvoudige ga-
ven des H. Geest, van welke de gave van wgshei*
alleen heter is dan alle goed der wereld ei
verkieslijker dan alle koningrijken der Aarde
Wij moeten, om de gaven des heiligen Gees
te verwerven al onze pogingen inspannei
en vau onzen kant alles aanwenden, on
ons denzelveu waardig te maken. De heili-
ge Geest vordert een zuiver gemoed ; wan
hoe zoude dc reinheid in de onreinheid:
wonen ? zoude men kostelijken wijn in een
vuil vat doen, dit waren parelen voor dc'
zwijnen geworpen, ßidden en vasten, aan-f
dachtig mis hooren en opregte biecht spre-
ken, kunnen ons den heiligen Geest doen;
verwerven. Bezitten wig dien Geest, dan zijni
wij kinderen van God, en kinderen van
God zijn ook erfgenamen des eeuwigen he-
uielrijks. Hebben wq deze troostrijke ver-5
zekering, dan kunnen wij zeggen : dood,
waar is uw prikkel? helle, waar is uw ver-
derf? Wij danken God door JEvVüS CimiS-
TUS , die ons de overwinning gegeven heeft, i
GEBED.
O heilige Geest, zend ons een vonkje
van de stralen uwer liefde ; Gij zqt de ge-
ver van alle goede gaven eu voliïiaakte gif-
j ten; een licht, dat onze harten doorstnialt,
yerlicht cn verwarmt, üq zi^t een ware ver-^ 1