Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den tweeden zondag
vij eerlijke en vrome Cliristenen zijn. Onze
ïieve Heere zegt verder :
M Zalig is hif , die in mij niet geergerd
« wordtJ*^
Dit zegt onze Zaligmaker daarom, wijl er
vele opgeblazen menschen waren , die zich
in Heoi ergerden, meenende dat Christus
slechts de zoon eens geringen ambachtsman
was; maar zq kenden zqne goddelqke af-
komst niet. Wij behooren den Heere des te meer
Ie beminnen, daar wij weten, dat zijne godheid
de menschheid heeft aangenomen niet alleen,
maar ook, dat Hij zich om onzent wil ver-
nederd heeft, ten einde de schuld van onze
hovaardigheid te betalen , en om ons ver-
worpen geslacht tot de hoogste zaligheid te
trengen, ons een voorbeeld van vernedering
gevende. Dat wij ons dan vernederen ; dan
xiillen wij met Hem verhoogd worden !
(k En als zij weggingen , hegon Jesits pan
« Jo./NNES aan het polh te zeggen :
« Wat zi]t gij in de woestijn gaan zien ?
n Een riet n dat met den wind waait?
« Wat zijt gij toch gaan zien? Een
^mensch, die zacht gehleed is? j^ie ^
a die zacht gehleed gaan , zijn in de
<( huizen der honingen. Wat zijt gij dan
nagaan zien? Een projeet? Ja, zeg ik
« //, ook meer dan een profeet. Want
n dit is degene - van tpelken geschreden
slaat - Zie y th zend mijnen engel poor
ii uw aanschijn^ die uwen weg poor u
ii bereiden zalj^
Oiizo Zaligmaker prijst hier de deugdcu