Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
; Hoogfeest van Pinlsteren,
tde Apostelen, die aanvankdijk beschroomd
W'cn , kregen tloor dienzcllden geest iiïoed
^kracht, om voor de goede zaak te strq-
da. Zoo beleden de Apostelen ca marte-
Ibn voor de gansche wereld, dat j£;btJS
ijle CmilSTas of Zaligmaker , in welken zq
Ij. eeuwige leven hoopten le hebben.
!. En hun verschenen verdeelde tongen als
^an vuur, hetwelk op een ieder van hen
«(.wam zitten." Eene straal vuur, die naar
dn des bliksems geleek, verdeelde zich iu
linere vlammetjes , die zich op het hoofd
• Apostelen en leerlingen zetten. Welke
andcring bespeurden de leerlingen van
) in hun biuueuste J Hun verstand werd
licht; wat zij nog niet begrepen hadden,
bpden zq nu jegt inzien 5 hun geloof werd
sterkt, en daavenboven c begonnen zq
erschcidene talen te spreken , zoo al»
<( e heilige Geest hun die gal tc spreken.'*
Cenhjk en vrqmocdig traden zq xui op lu
J], volkrijke Jeruzalem en verkondigden
JiUS deu gckx'uistcu > zq vcr<^ckcrdeii aan
d zondaren en zelfs aan de ergste vijaudea
vi JkêjUS, dat er buiten het ggloof iu Hem
g[ nc zaligheid te hopen was,
)ok wij moeten om dien troostrijken en
kchtigen bijstand aajdioudcn cn God bid-
1 , dat Hq den hooiicn Geest ver van
i verwqdcre» He heilige Geest maakt ons
clqk en eeuwig -gelukkig, doordien Hq
ï inwendig tc vredcn stelt, eu ons leert
Gods bestuur tc bcvuütejj ; cn ons doet
peji op do zaligheid , die ons in het E-
yigclie wordt toegezegd.
iVctcidschc mcxischcu ßloovtu aich nacht