Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eer éten
a hemel ^ ah van eensn krachtigen aan^
't komenden tvltul en vervulda het ge^^
« heele huis daar zij zaten. En hun
O verschenen verdeelde tongen als ifaa
« vuur , hei welk op een ieder van hen
er kwam zitten En zij werden alle
« vervuld met den heiligen Geest , en
« begonnen verscheiden talen te spre-i^^
« ken y rpadat de Qeest hun gaj^
« uit ie sprekcïh^^
Wanneer dc Godheid zich voorniaals aan
de inensclien openbaarde , geschiedde zuiks ■
gewoonlijk , in het zuisen van eeu' zachte^
wind , of, gelijk bij de wetgeving Sitiaï en
bij de nedcrdaling des H Geest op de A-
postelen, onder bliksems en het geluid vau
eenen sterken wind. Gelijk de wind niet
geluid en kracht nederdaalde en hejl huis ver-
vulde waar de Apostelen zaten , alzoo krach-
tig werkt de H. Geest in de harten der ge-
loO V igen ; zij worden door d ei^ z*;I ve n cj n-
dclijk iii de haven der eeuwige zaltgheid ge-
voerd. Üc menschen leven naar het inge-
ven van den Geest, die in hen woont :
hebben zij den H. Geest» dan doen zij
goede werken , hebben zij den boozen geest,
dan zsjn hunne daden en handelingen ook
boos , gelijk die van Ji;UA8 en andei'e. De
H Ge.est dan moet in ons wonen , moet
ons leiden eu besturen en daarom heeft
Jksus drie eu dertig jaren op Aaide rond-
gezwoiven t'u alle Ixjdeu verdragen j ten ein-
de ons met God te verzoenen en den IJ.
Geesi voor ons te verwerven. Do II. Geest
jcn^akt ons ecji^t lot rc^lscha^}cu mcn&chijn ^