Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ivang, op het Hoogfeest van Pinhst. /jrj
IHch naderhand vergaten zij al ras Gods
Bdaden en overtraden zijne geboden. Door
»n val van AdAJM is des menschen natuur
0 boos en verdorven geworden, dat zq
i;eds tot zonden geneigd zijn ; ja de men-
ihen trachten, vau de wieg af aan zelfs,
lar hetgene verboden is. Hierover be-
aagt zich de H. paulus als bij zegt : het
vaad , dat ik niet wil doe ik , en hetgene
doen zoude, doe ik niet. Dat is : ik
set wel, wat ik behoorde te laten en te
)en, eu nogtans doe ik het uiet. Ik on-
lig mensch wie zal mij hier van verlos-
n ? Hij antwoordt : Oe genade des II.
eest. Want de wet, die geschreven was
twee steenen tafelen is door God
ederoin vernieuwd en geschreven door den
. Geest in de harten der geloovige men-
hcn , toen de H. Geest op den IMnkster-
ag door de-Apostelen ontvangen wcx'd. Zq,
lis met de genade vau dien Geest vervuld
jnde, waren in staat de geboden van God
onderhouden. Het Evangelie leert; de
et is door MoiSES gegeven , maar de geua-
e, om dezelve te volbrengen, door Jesus
hristus ; niet alleen aan de Apostelen,
laar Hij zal ook gegeven worden aan al de-
enen , die vurig om denzelven bidden,
idden wij dan dat God in ons een rein
1 nieuw hart scheppe , ons alzoo vurige
efde instorte jegens God den Heere en
nze evennaasten , dan zal het ons niet zwaar
allen Gods geboden te onderhouden. Toen
e Apostelen aldus vergaderd waren, zegt
et Evangelie verder :
Kwam er schielijk een geluid uit den