Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOGFEEST VAN PINKSTE- !
REN.
De werken der Apostelen II. : i - 3.
(1 En als de dagen van Pinksteren ver-
« vald werden , waren zij alle gezamen
« lijk in dezelfde plaatse

Wij honden heden gedachtenis van d
heiligen Pinksterdag, waarop de Aj^ostcle
des Heeren den H. Geest ontvangen heb
hen- Als de dagen van Pinksteren , dat is
vijftig dagen na het Paaschfeest, vervuld wa-
ren , waren de Apostelen, gezanieuiï)k of ge-»
lijk iu het Grieksch staat, eendragtiglijk bij eeu
vergaderd , ten einde, om den 11. Geest,
dien hun beloofd was, te bidden, dat zij
denzelven ontvangen mogten. Zij baden ,
zeg ik, om den H. Geest; ofschoon hun
denzelven beloofd was. Hierin geven zij ons
een voorbeeld, om steeds mede te werken
om genade en gaven des H. Geest deelach-
tig te worden. Zonder deze kunnen wij niets
veriigten, wat den Heere kan welgevallig
De Israeliten hadden, v^ftig dagen nadat
zij uit Egi]pte getogen waren , de tien ge-
boden outvaugen , onder donder eu blik-
sems ; opdat zij vreezen zouden tleze gebo-
fleu Gods te overtreden , eu zij waren wer-
kelijk zoodanig vervaard, dat zij aan Mül-
b£ö zeiden : Spreek gij met God den Heere,