Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
cti 9 zult gij iiïft eenmaal verstandig wor-
cn ? eens op liet einde der boozen.
nn levenspad moge in bet begin effen zijn
tl met roozen bestrooid , in bet eintle wordt
e weg hobbelig, de nacht overkomt ben, en
j geraken in een moeras van eeuwig ramp
leed. Geene kunst der artsen , geen
jandeiigewring van vrienden , geen goud noch
ilver, niets vermag hen van den dood be-
:ijdcn ! En hoe akelig moet dan de schei-
ing voor hen zijn , indien zij zich vooraf
jet dtiartoe hebben voorbereid ! Daarente-
m ziet een vroom Christen den dood ge-
ten te gemoet, en sterft in de hoop van
;n beter leven. Gij, vrome Christenen ,
at de wereld n vrij haten, wrocgen cn be-
»otten, gij weet, welk loon op ii wacht,
ok is de knecht niet beter dan zijn Heer,
PaUI.US zegt : zijn wij medegrnooteu
in het lijden ChuLSTUS , dan zullen wij ook ,
gelegener tijd , met Hem verblijd worden,
ij 2ult eene vreugd genieten, die geen oog
ïzien cn geen oor gehoord heeft,
leidden wij dan steeds om den heiligen
eest, dan zullen wij, dien ontvangen heb-
ende, het lij<len der wereld gering achten ,
;n spot en hoon verdragen kunnen , en
nniaal , door de verdiensten van JkSUS
lUlSTUS , het eeuwige hemelrijk becrven.
G i: B E l).
Dat wij, o Heere, uwen roeien troost
ogen smaken het onderscheid leeren ken-
3n tu.ssclicn wereldsche vergankelijkheid cn
iinelsche goederen, dan zullen wij de reiste
:rzaken en de laatste najagen met ai onze
achten. Amen.