Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
« de uur komt ^ dat al die u om hi\
« leven brengt^ vieenen zal aan GoX
tt eenen dienst te doen. En dit zullch
« ztf u aandoen omdat zij noch deis
« Vader noch mij kennen. Doch ik he^
« u dit gezegd; opdat gij ^ als de uui\
« zal gekomen zijn, indachtig zoud]^
tt wezen , dat ik het u gezegd heb»* |
De Zaligmaker wilde zeggen : de Jodanl
zullen u , mijne Apostelen , uit hunne ver-4
gaderingen of Sijnagogen verbannen, en m
aanzien als verleiders des volks, en als of
gq de grootste booswichten waart ; zij zul-
len n overnl vervolgen ; zelfs zullen zij U
in de gevangenissen werj)en en u als mar-w
telaren doen omkomen. Zq zullen meenenf
aan God eenen dienst te doen door u|
te dooden Zij zullen in die verkeerde
dwaling zijn 4 omdat zij den Vader en mi|
niet erkend hebben. Dit alles voorspelde de
Zaligmaker aan zijne leerlingen; opdat zq
niet mogten verergerd worden door zicli te
laten voorstaan, als of zijne leer niet de wa-
re was. De Apostelen wisten nu vooraf welk
lot hen wachtie en, tot de stormen voor-
bereid, konden zij zich des te beter staan-
de houden.
Ook al degenen , die godvruchtig willen
leven , Kulh ii meer of min vervolging tc lij-
den hebben. Immers , de boozen zien met
nijdige oo^en , dat anderen zich om de dengd
en zaligheid bevlijtigen , en hunne minste
spotreden is deze, wanneer aan een goed
inonsch ccn ongeluk overkomt : ziet, wat
helpt hem zijne vroomheid ? doch , gij dwa-