Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
m, 7egt Jesus in het Evangelie, dat ik
aarlijk God hen , dat ik onschuldig ver-
)lgd , gelasterd en gekruist hen geworden.
// ziilt er ook geluigenis van geven ,
ant gij hebt alles gezien en gehoord. Dit
iles gebeurde , toen de II. Geest over de
.posteicn gekomen was : zij traden openlijk
p voor de Joden en Heidenen, verkondig-
en Jesus leer en lijden, verrijzenis en glo-
erijke hemelvaart; zij bekrachtigden dit door
onderwerken en voerden eenen godvruch-
gen wandel.
Ook Wij moeten getuigenis van jesus ge-
n, bijzonder daardoor, dat wij ons geloof
i Hem, uit onze werken toonen; wij moc-
3n ootmoedig en zachtmoedig zijn, gelijk
KSUS ; geduMig in lijden en iu alles aan den
il van God onderworpen. Maar hoe velen
orden er gevonden, die, helaas I slechts
en naam van Christenen dragen , en een le-
en leiden , dat gansch en al strijdig is met
e leer van JksUS. Hoe velen worden er
evonden, die zich dagelijks aan pligtver-
Iuiui schuldig maken : ongehoorzame kinde-
eu, oneerbiedige menschen onder den gods-
licnst , onbarmhartigen jegens de armen,
mgeduldigden in kruis en lijden , nijdigaards
!n lasteraars. De naam van Christenen zal
iulke niet zalig maken. Het geloof moet uit
Ie werken getoond en de oppei-ste Wctge-
ter moet geëerbierligd worden. Verder zegt
e Heere in het Evangelie:
: Deze dingen heb ik u gezegd, opdat
« gif u niet zoudt ergeren* Téij zullen
« u uit dc vergaderingen slooien^ Ja >
L 5