Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
In dit Evangelie wordt ons, onder ande-
re , geleerd, dat er drie versclicidene per-
sonen zijn in de Godheid, die cén iu Ave-
zen zijn, namelijk : God de F ader, Goü
de Zoon en God de 71. Geest , welke
laatste van den Vader cn den Zoon voort-
komt. Wij moeten dit gelooven als een tier
voornaamste geloofsartikelen , zonder met ons
verstand deze verborgenheid te willen door-
gronden ; want deze verborgenheid gaat alle
verstand te boven. De H. augustinus,
op. zekeren tijd daarover nadenkende, zag
een kind aan de zee zitten en bezig om iu
een doorboorden emmer water te putten
Toen Augustinus hemde onmogelqkheid,
om hiermede de zee ledig tc scheppen, dec
verstaan , gaf dit kind tot antwoord : Kveu
zoo onmogelijk is het , om de üriccenheic
der Godheid te begrijpen.
De lleere jßsus dan wel wetende , dat het
zijnen Apostelen lastig zoude vallen, om
van Hem te scheiden 5 dat zij veel , om de
eere Gods voor tc staan , zouden moeten
lijden , en opdat zij niet zouden bezwijken ,
zoo belooft de Heere; dat Hij hun den Ver-
trooster zoude zenden , namelijk den H.
Geest, die hen leeren, leiden, bemoedigen
en vertroosten zoude. De H. Geest maakt
den arbeid als rust, de armoede als rqk-
dom ; hij verandert de droefheid in blijd-
schap. Dit is in de leerlingen van JesUS al-
lerduidelqkst gebleken. Nadat zij den H.
Geest ontvangen hadden , verheugden zq
zich dat zij waardig waren tfi lijden, om
(jhkistus wille.
D« H, Geest sal getuigenis i^an mij ge-t