Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Advent. al,
« hen : Gaat henen , boodschapt Jo.iN-
■ <t JV£S, het gene gij gehoord en gezien
« hebt. De blinden zien , de kreupelen
« wandelen , de melaatschen worden ge-
« zuiverd , de doocen hooren, de dooden
« verrijzen en den armen wordt het E~
ft vangelie verkondigd."
Door deze redenen wilde onze Zaligmaker
bewijzen , dat Hij de beloofde Messias, do
Zoon van den levenden God , was ; want de
wonderen, die Hij verrigtte, deed Hij door
zijne almogende Godheid en kracht, die al-
ler menschen vernuft en kracht Ie boven
gaan. Reeds lang voorheen, was door de
profeten voorzegd geworden, dat cfiristus,
de Zaligmaker of Messias, zulke wonderen
doen zoude : christus wilde dan zeggen :
Gelooft gij mijne woorden niet, zoo gelooft
de werken en wonderen, welke ik doe ,
en die geen mensch door eigen ki'acht ea
op eigen gezag doen kan ; wat ik wil , ge-
bied ik en het geschied terstond. Hiermede
wordt ons geleerd , dat wij ons zeiven noch
laken noch prijzen moeten , maar dat wij zóó
moeten leven, dat onze werken van ons ge-
tuigenis geven kunnen. Wij moeten vrome
lieden zijn, bedachtzaam in het spreken ,
trouw in handel en wandel , eerbiedig jegens
onze oversten , bescheiden jegens ons gelij-
ken , en viiendelijk jegens onze minderen,
hulpvaardig aan ellendigen, milddadig jegens
armen en vreemdelingen, vliedende de zon-
den en alles , wat daartoe aanleiding kan ge-
ven. Als wanneer onze medemenschen zich
aan oas zuUeu spieguleu en bekeuuca, dät