Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan de hemelvaart des Heer en. i65
hunnen Heer na , die de wolken doorvoer,
nielden neder in stille verrukking en aan-
baden Hem. Den zegen, dien Jesus aan
zijue leerlingen , vóór en na zijne heniel-
"Vaart , mededeelde , willen wij bidden , dat
ook op ons moge nederdalen ; dan zal het
ons tijdelijk en eeuwig welgaan.
Jesus dan nu aan de i-egterhand des Va-
ders zittende , dat is : bekleed met magt en
Majesteit gelqk de Vader, verheven boven
den rang der Engelen , wil voor ons bidden
. en onze voorspraak zijn bij den Vader.
Het bloed van CHRISTUS roept om barra-
harligheid voor ons arme zondaren ,
ten einde ons in dezen tijd der genade tot
|de zaligheid te brengen. Verblijden en ver-
heugen wq ons, Christenen, JeSÜS heeft al
onze vqanden overwonnen.
Graf, dood en hel ligt voor Hem neer y
O Christenen, geejt gif Hem eer !
Hij , Hij is hun verwinnaar l
De hemel staat open; de toegang tot het
Paradijs is ontsloten en het zwaard, waar-
mede de Cherub den toegang bewaarde, is
bot geworden in de wonden van CHRISTUS.
Een opregt Christen tlerhalve, die in het op-
regte gelooi blijft, met leedwezen en berouw o-
ver zijne zonden, stervende, mag op de
barmhartigheid Gods en op het eeuwige le-
ven vertrouwen. Wij hebben dan overvloe-
dige i-edeii , om ons te verheugen en den
Zoon Gods te danken voor zijne gronde-
looze ontferming. Het lijden en de over-
winning door "Jesus op onze vqaaden be-
L 5