Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
«t worden, maar die niet geloojt , zal
u verdoemd worden. En deze teekenen
« zullen degenen volgen, die gelooven,
« 'Aij zullen in mijnen naam de dui-,
tt velen uitdrijven; zij zullen nieuwe,
« taleiL spreken : zij zullen slangen
« wegnemen en zoo zij iets doodelijhs
a mogten gedronken hebben , zal het
u hun niet hinderen. Den zieken zul-
« len zij de handen opleggen en deze
« zullen gezond worden.
Volgens het verhaal van den H. Mattheus ,
beloofde jesus nog, dat flij met zijne Kerk
zoude zijn tot aan de voleinding der we-
reld (*). Het Evangelie zegt verder:
« En als nu de Heere Jesus met hen
a gesproken had , is hij opgenomen
ct ten hemel en hq zit aan de regter-
« hand Gods. En zij heengaande pre-
« dikten overal, en de Heere werkte
« mede en bekrachtigde het Woord door
« de teekenen, die er op volgden." ^
De Heere JesUS , nadat Hij zijne leerlin-
gen in het geloof bevestigd had, eu hun
vele dingen , aangaande de zaligheid , had
belast, ging eindelijk met hen naar den
Olijlberg buiten Jerxizalem, waar Hij hun
de handen oplegde en zegende ; en ziet ,
er daalde eene wolk neder , die Hem om
hoog voei'de, en zoo voer jesus ten hemel.
Vol bewondering en liefde , staroogden zij
(*) Kap. XXYI«. : 39.