Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan de hemelvaart des Heeren*
Ojer , te gemoet «n zongen blijde Allelu-
i's - zouden wij ons dan niet mede over
ESUS hemelvaart verblijden ? Door zijn lij-
en cn strijd en toch heeft de Zaligmaker
ten dood overwonucu , tien helschen vij-
id zijne magt benomen en het handschrift
es doods te niet gedaan.
iVa deze zegenpraal, veeitig dagen na Pa-
hen , iu Weikeu tusscheiitijd zich Jesus
enigmal aan zijne leerlingen openbaarde en
sn troostte , voer hij staatplegtiglijk voor
;t oog van zijne leerlingen , ten hemel ,
n voor ons plaats te bereiden , en om ons
EU middelaar en voorspreker te zijn. De-
jl Jksus vau den dood veiTezen is , zul-
n wij ook met Hem verrijzen ; want Hij
oiis hooid en wij zijn zijne ledematen»
'"aar nu het lioofd is , daar zullen ook
; ledematen zijn.
Jksus gal", vóór zijne hemelvaart, aan zij-
; leerlingen de volmagt , om aun alle vol-
71 zijn Evangelie te verkondigen ea voor-
elde hun de wonderen, welke gcloovigeu
zijnen naam zouden doen , naar luid des
/aiigelies van heden :
la dien tijde, verscheen Jesus aan de
elven, terwijl zij aan tajel zaten, en
(i^ verweet hun hunne ongeloovlghcid en
(( de hardigheid haris harten; omdat
<( zij dengenen , die hem verrezen ge-^
^^ zien hadden, niet geloofden, Hn hij
n zeide hun : Gaat tienen door de ge^
i( hecle wereld^ verkondigt het Kvan^
« gfdie aan alle schepselen, iJic ge-
n looft en gtdoopi wordt , mi zUtjg
L %