Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
iSs Evangelie op den Feestdag
diensten , ep gq zult verkrijgen; want de h
Vatler zelf bemint u als zijne kinderen ; gij
draagt in u, door den heiligen Geest, liet p
beeld zijns levens en beminden Zoon, waar-
in de hemelsche Vader zijn welbehagen Ijeeft.
Dit zij dan onze troost, dat de Vader ons
kent en ons bemint; zqo kunnen wij dm
vol troost deze wereld vevlaten ; daaj- wij
eenen Vader in dp hemelen hebben*
G E p E D.
Heere JeSÜS , wil onze lianen ontsteken
door eene vurige liefde ; dat wij niet in de
deugd verflaauwpn , maar niepr en meej- ij-
ver bptoonen in het doen van goede wejr-
kei}; dat wij steeds mogen bidden , oni hct-
gcue ons nuttig eii tot de zaligheid dienstig
is, en zoodoende trachten naar de geesten
Iqke goederen. Amen.
FEESTDAG VAN DE HEMEL-
VAART JDES «EEREN.
Evangelie , Marcus XVi. : 14 - 20.
Heden vieren wij de gedachtenis van de
gloriirijke hemelvaart onzes Heeren JfSUS
CHlUhTUS , die nu gezeten is a»u de rqgler-
hiuid zijns Vaders. Engelen verheiigdeu zich
j«cds over zijne geboorte ; heeischareu van
enpylcn kwaaien bem, toen Ilij ^cn hemeJ