Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
ebben tot den Vader. Dierbare naam der-
al ve , gij zult de laatste naam zijn, die
len van onze stervende lippen zal booren!
'crder zegt J£SÜS :
Deze dingen heb ik u al in gelijke--
ii nissen gezegd. Na komt de uur, dat
« ik u niet meer in gelijkenissen spre-
id ken zal, maar openlijk van den Va-
« der zal verkondigen, In dien dag
« zult gij in mijnen naam verzoeken ,
ii en ik zeg u niet, dat ik den Vader
ii voor u bidden zaL Want de Vader
« zelf bemint u, omdat gij mij 6e-
<( mind hebt cn geloojd, dat ik van God
« ben uitgegaan. Ik ben van den Vader
i( uitgegaan , en in de wereld geko~
ii men : nu verlaat ik wederom de we^^
ii reld, en ga tot den Vader. Zijne,
(t leerlingen zeiden hem : Zie , nu
« spreekt gij openlijk en gij gebruikt
« niet eene gelijkenis. Nu zien wij
iiwel, dat gif alles weet, en dat het
« niet noodig is , dat u iemaml on-
« dervrage ; derhalve gelooven wij, dat
« gij van God uitgegaan zijt,^^
In deze woorden hoort gij , dat de Heer
liet door gelijkenis maar vrij uit zoude spre-
ien 5 te weten : door het ingeven des H.
jeestes, dien de leex*lingen en andere ge-
oovige menschen ontvangen zouden. De H.
jeest zoude bun klaarlijk te kennen geven »
vat bet welbehagen des Vaders was, In deu-
selfden dage zult gij bidden , zegt de Hee-
re , in mqnen naam, dat is door mquc ver-q
L