Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
ii leerlingen^ voorwaar, voorwaar ^ ik
<< zeg u : Al wat gij den Vader zult
« bidden in mijnen naam , hij zal het
« geven. Tot nog toe hebt gij niets
« verzocht in mijnen naam. Eischt en
« gif zult verkrijgen, opdat uwe blijd"
« schap volkomen zij
In dit EYangelie ontsluit JesuS den schat
r genade, ons leerende dat wij door het
bed, van den hemelschen Vader alles
illen verkrijgen, wat wij naar ziel en lig-
laam van noode hebben , voor zoo verre
) de onderwijzing van christus navolgen,
ok deze troost en deze verzekering, heb-
in wij : al wat wij den hemelschen Vader
dden zullen door den naaiu van jfisus
hhistus zal ons gegeven worden , wanneer
^ naar de geboden Gods en der Kerke
indelen ; ons gehoorzaam betoonende ea
n christelijk leven leidende. Zij, die naar
i inspraken van hun vleesch , van hunne
)oze neigingen leven , zijn ^eene kinderen
ods cn kunnen deze belofte niet op zich
epassen. De Vader geeft zijnen kinderen ^
it hun nuttig en zalig is, wat hun stioh-
n en verbeteren kan ; want alleen te bid-
;n j om het tijdelijke en vergankelijke ,
lude strijdig zijn met de leer vau jßsus.
oekt daarom eerst het rijk Gods en zij^
; geregtigheid en het andere zal u
egeworjyen worden. Wij zullen dan da^
Iqks bidden, om uitroeijing vau alle zon-
ge gebreken en kwade neigingen, oin iicf-
tot God en onzen evenmensch , otu e* a
;rk eu vast geloof> om ootmoedigheid,