Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
dikatiten , het lezen van stichteliike boeken ,
door den geest van God voorgeiicht te wor-^
deiii daar de leeriingen van JüSUS, nadat zq
reeds drie jaren door Hem xeiveii onder-
wegen waren, ook d«n H. Geest nog van
nopde hadden, om huo vei&taad op t«
klaren , aangaande hetgene zij van JfeäUS ge-
hoord hadden» Vergeet dacU'i^m nooit bq ie-
dere prpk ^ of lezing vau een stichtelqk boek ,
dun bijstfiid des H. Geestes ia te roepen.
Het is toch niet genoeg te huoreu , inaar wq
moeten hetgeen wq hooixiu, ook regt ver-
staan, en niet hetgeen tot ojis verstand geko-
men is , ons voordeel doen, ons leven daar-
naar inrigten; daa zullen wq ons btkeeren
en yrucbtcü voortbrengen^ difi dier bekeeriug
Waaidig zijn.
GEBED.
Geef JBcere, dat alle menechen tot beken-
tenis der waarheid en tot de kennis bunner
misdaden kouien; opdat zq ongehinderd van
den vorvit dezer wereld , eenen vrijen toegang
tot uwen troon der genade mogen vitideu,
eii als tempels vau den heiligen Geest de eeu-
wig«e Zdlißheid bekomen. Auii^n.
OP DEN ZOiNDAG NA
PASCHEN.
Evangelie , Joannes XV7. : - 3o.
^ v -v
^ In dien tijde ^ zeide j£sus toi ^ijne