Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
et oordeel, hetwelk over hen zal komen,
aar de duivel, de corst der wereld,vi\tn.
ij als hunnen leeraar zijn opgevolgd , reeds
' -eoordeeld is; dat is, beroofd van het
! ermogen, dat hij over het njenschehjke ge-
pacht van Adam bekomen had, en welke
lagt hem ontnomen is door christus lij-
en en dood. Dit alles heeft de H. Geest
vertuigend aangetoond door wonderen, door
e uitbreiding van het Evangelie, door de
erstrooijing der Joden en de verwoesting
unner stad, door de vernietiging van de
fgoderq der Heidenen. Het Evangelie luidt
erder :
11 heh u nog vele dingen te zeggen;
tt maar gij zoudt ze nu niet kunnen
« dragen. Maar als de Geest der waar-
K heid zal gekomen zijn , die zal u al~
« Ie waarheid leeren. fVant hij zal
« uit zich zelven niet spreken, maar
a hij zal zegsren al wat hij gehoord
« heejt, en de toekomende dingen zal
« hij u verkondigen. Hij zal mij ver-
« heerlijken , want van het mijne zal
« hij het nemen , en u verkondigen."
De Zaligmaker had aan zijne leerlingen
Dg veel te verklaren , doch zij konden het
lans , wegens hanne groote droefheid of
pgens hun nog zwak verstand , niet dra-
en. Doch de goddelijke Geest zoude over
n gezonden worden en hun alles kla.-u-
Den inzien.
Hieruit leeren Tvij , dat wij bijzonder van
Dode hebben, om, bij het hooren van pre-j