Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
-1Ó6 'Evangelie op den vierden
overleggingen des harten ; stelen , vloeken,
hoereren , lasteren , doodslaan. Bid derhal-
Te God, dat Hij u zijuen goeden Geest
schenke; dat deze u moge troosten , lee-
ren en leiden ; door dezen Geest zult gij
reggen : Abba , lieve Vader , en gij zult
alzoo kinderen Gods en ei'fgenamen zqns
rqks worden.
« En als hij zal gekomen zijn , zal hij
tt de wereld overtuigen van zonde, van
« de regtvaardigheid en van het oor-
B deel. En wel van de zonde, omdat
« zij in mij niet geloofd hebben. Fan \
« de regtvaardigheid, want ik ga tot
« den Vader, en gij zult mij nu niet
« meer zien. Van het oordeel, want
« de prins dezer wereld is nu geoor-
* deeld.
De H. ChrysostoMUS geeft van deze woor-
den de volgende uitlegging : de H. Geest
heeft de wereld, dat is de Joden en on-
geloovige Heidenen, overtuigd van Ae zonde
hunner ongeloovigheid ; omdat zij in den
Zaligmaker niet geloofd hebben , alhoewel
*ijne leer en zijne werken haarblijkeiqk te
kennen gaven, dat Hq de Zoon Gods was.
Hij heeft hen overtuigd van de regtvaar-
digheid cn onschuld des Zaligmakers, die
met eene verheerlijkte menschheid is opge-
klommen tot den Vader , en wien zij in dien
zwakken en verachteltjken staat niet meer
ragen , in welken zij hem te voren als e^en'
verleider en booswicht hadden uitgemaakt
en mishandeld. Hij heeft hen overtuigd vau