Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'IS Evangelie op den tweeden zondag
vermijden : veeleer moest men al degenen die
ons bestraffen, lief hebben en beminnen; de-
wijl zij het wel met ons meerien. Toen dan
deze heilige boetprediker en voorlooper van
Christus in de gevangenis hoorde van de
preken en wonderen van Christus , zond
hq twee zijner leerlingen af, om Hem te
vragen, of Hq de beloofde Messias was of
niet ? Dit deed Joannes, niet als of hij zelf
daaraan twijfelde, want hij zelf was genoeg
daarvan verzekerd geworden, hij had JE-
sus in de Jordaan gedoopt en eene stem
van den hemelschen Vader gehoord, zeggende:
Dit is mijn beminde 'Zoon, in welken ik
mijn welbehagen heb ; hoort Hem ! Daar-
enboven had hij den H. Geest op Jesus
zien nederdalen in de gedaante van eene duif.
Hij Zelf had den Zaligmaker als met dea
vinger aangewezen en gezegd : Zie daar
het ham Gods, zie daar die wegneemt
de zonden der wereld. De meenmg van
Joannes hierbij was , dat zijne leerlingen door
Christus zeiven zouden geleerd worden ,
en dat ze van Hem hunne zaligheid moes-
ten verwachten. Joannes leert hier aan de
ouders , voor hunne kinderen en onderhoo-
rigen zorg te di-agen ; hij leert hun, hoe zq
dezelven naar CHRISTUS moeten zenden.
Maar, helaas ! de menschen dragen door-
gaans meer zorg voor de tijdelijke dingen ,
en voor de tijdelijke welvaart hunner Isiii-
deren , dan voor hun eeuwig welzijn. Men
laat de kinderen in alle verkeerdheid op-
groeijen , tot schande eu verdriet der ouders
en tot ongeluk der kinderen.
En Jusus antwoordende, zeide tot