Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
rmien % na mf)ncn arbeid zal rnst komen
ri na mijn kruis en lijdeo kontt de ver-
ooster , de H. Geest; deze vertroost de
ensehen inwendig, geeft hun bbiHscliap in
t li]den en neemt alJe zwarigheden weg.
ant waar de H. Geest is, daar wordt het
ittere zoet gemaakt; Hrj is een leevoar der
onwetenden en een wetgever in de harten
van alle godvruchtige menschen , welke Hij
I6t alle goede dingen aandrijft. De men-
schen vermogen door en uit hen zelveu
niets 5 maar de H. Geest moet het in hun-
ne harten werken en him kracht geven tot
deugd. Hel was de H. Geest, die den mar-
telaren de aangedane pijnigingen deed Ver-
I duren , dfe de kluizenaars ïn dé woestijnen
de wereldsche ^'óedercn deed verzaken , en
hen alle armoede, naaktheid , ontbering deed
verduren; door de vertroosting nogtans Van
den H. Geest was hun lijden een hemel op
Aarde. Alle goede gaven en volmaakte gif-
fen komen van boven ; dit wisten en on-
fdervonden de H. H. mannen Ignatius ,
Laurentiüs, VincentïUs, Cösmus én an-
»deren , gelijk mede de H H. vrouwen Catha-
ftlVA, ClemkntjnA, enz, die velé »ware
pijnen hebhen moeten lijden , doch zeer
geduldig zijn geweest. Desgelijks de H. H.
Anto^Ut.s, HiLaKIÜS en ElisaBkTH , die
den Heeie in een hard en gestreng leven
navolgden , en leefden nOgtans vrolijk , doof
den H. Geest vertroost wordende Gelijk de
H. Geest alle werk ligt eu alle jok zacht
kan maken , /oo Spoort de bóóze geest de
menschen ann tot allerlei ondeugden Van
den buozcn geest konten voort kwadé