Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngelie op den vierden
« ter tot u niet homen ; maar als ii
■ , zal ii hem tot u zenden*^
De Heere maakte dan aan zqne leerlingen
bekend, dat Hij heen gaan zoude tot den
genen, die Hem gezonden had, nadat Hq
eerst zoude geleden hebben en hierover wa-
ren zij bedrukt , dat zij Hem niet eens kon-
den vragen : Waar gaat gq henen ? Dit
merkte Jjksus en voegde er daarom bij : het
is u nuttig, dat ik heen ga ; waarbij Hij hun
den heiligen Geest beloofde , die dan ook
later op den Pinksterdag op de Apostelen
nederdaalde. Deze zoude hen vertroosten
over JbsUS korte scheiding, gelqk Hij hun
beloofd had en gelijk gebeurd is.
Wq moeten mede, wanneer wij ïn droef-
heid zuchten, bidden , dat de H. Geest ons
kome troosten, verkwikken en opbeuren ,
om de rampspoeden van dit leven met ge-
duld en lijdzaamheid door te staan. Het is
verkeerdelijk den troost bij de menschen te
zoeken. Hebt gtj dit niet dikwijls ondervon-
den ? Wanneer gij aan iemand uw ongeluk
verhaald hadt, was het dan niet veeltijds :
dat spijt mij , maar ik kan u voor den oo-
genblik niet helpen. Duizende voorbeelden
zouden dit kunnen staven. Maar die god-
delijke vertroosting is een ware troost in al-
le lijden, en zulks ondex'vonden allereerst
de Apostelen.
« ^oo ik niet henen ga , zal de urr-
tróoater tot u niet homen , zeide Jesus ;
hiermede wilde Hij zeggen ; ik moet eerst
bq mijnen hemelschen Vader door mijn lij-
den Verdienen, dat de H. Geest tot u zal