Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
Ml t
i:l
Evangelie op den eer éten
kent zijnen tijd en zal ajles wel maken. D
boomen staan des winters dor , zonder bla
deren ; maar als de lente aankomt, ziet men
dat ze wederom beginnen nitteboiten ei
te bloeijen en ten laatste heerlijke vruchten op
leveren, zoo schijnen ook üods lievelinge!
somtijtls van God voor eenen tijd verlaten, we
gens de ranipsjïoed en droefheid , waarit
zij zijn 3 doch de bartixhartigiïcid Gods her
ten Ir.atste overschaduwende, woi'dcn zi
ivederoai bemoedigd cn getroost.
Int(;gendeel <lo boozen zuilen na eene kor-
te vreugde , iu Iqden en verdriet storten
gelijk Wij in het Evangelie lezen van eenen
anderen riikaard , die zqne oude schuren
wilde afbreken en dezelve giooter maken
om dacrin zijne vruchten te verzamelen en
goede sier te maken 5 doch Gods Enge
zeide hem ; O, gq dwaze, dem nacht «a
uwe ziel van u weggenomen worden, en wat
zal u stervende, al uw goed baten ? Wat
baat ons toch het t^ezit van vele goederen
H^aè is 'i daar gij op houwt ;
Gi/ kunt er nimmer spijs voor koopen
Tot eeuwig onderhoud*
Laat ons dan Wfïsselijk handelen : de on-
deugd schuwen , de aardsche dingen , die
toch spoedig vergaan, verachten en ous voor,
de eeuwigheid voorbereiden. Daarenboven,^
ontvlugten v»'ij de vleeschelijke wellusten , ja-
gen wij de hemeische goederen na met al
onze krachten , dan zal de dood ons niet
verschrikken, dan zal hq voor ous welkom'
*qn — hi^ zal voor oiïs een overgang zqn
lot eene betere wereld en ous doen aaulan-
\
J;