Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6o Evangelie op den derden
in den liemel God aanscbouwm. De Hee:
zal de zijnen in den druk niet laten , e
Wanneer zij ook al in dit tranendal veel kru
en lijden moeten ondervinden, is zulks va
korlen dnur : zeventig of tachtig laren hi
op deze wereld te leven gebeurt slechts aa
weinigen ; en wat zijn dan nog deze tachtj
jaren, in vergelijking van de eeuwigheid?^
« Jesus dan wetende , dat zij Jiern. wil\
« den vragen , zeide tot hen : Gi
■ onderzoekt onder elkander hetget
« ik gezegd heb : j\og een weinig tijd\
« en gij zult mi] niet zien , en wedei^
« om een weinig tijds en gij zult ma
« zien, Voorwaar, voorwaar ik zeg ui
« Gy zult srhreijen en weenen en di
« wereld zal blijde zijn y doch gij zut
« bedroefd zijn , maar uwe droef heil
« zal in blijdschap veranderd wordenJj
Nadeniaal wel alle menschen meer of mi*
moeten lijden op deze wereld , is er evenwel ^
dit onderscheid in ^ dat de goede menschen
eeret verdriet hebben om der ondeugd wil'
maar het verandert daarna in blqdschap;
doth de kwade menseheu , die eerst vreugd
hebben, hebben naderhand verdriet JJt
weg der deugd gaat over doornen cn dis-
telen 5 docli het einde daarvan is aangenaam*
lifc weg der oiidengd daarenttigen is wijd en
breed , sc lüjnt als u»et roozen bezaaid ; doch
Wordt eindelijk naauw en moerassig, zoodat
ir.en daarop ellendig oinkonit. Zoo leest
li-cn van den rijken man en Lazakvs; dc
(er&tc leefde in alle pracht en wellust 3 dé