Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN ZONDAG NA
PASCHEN.
Emngelie, Joannes XVI. : 16 - 23.
In dien tijde, zeide JESUS aan zijne
tt leerlingen : Nog een weinig tijds eu
« gij zult mij niet meer zien ; en we~
tc derom een weinig tijds en gij zult
a mij zien ; want ih ga tot den Va^
cc der. Wat is dat, zeiden zij, dat
a hij zegt : Een weinig tijds? Wij
« verstaan niet wat hij zegt.'^
tDeze aandoenlijke aanspraak van JeSUS y
ed Hij daags vóór zqn lijden. Gelijk meer-
den , gaf Hij hun op eene bedekte wijse
kennen, dat Hij hen spoedig zoude ver-
ten , dat is : niet lang meer zigtbaar bij
n zoude blijven. Eerst voor een weinig
ds , gelijk ook gebeurde door zijn lijden ;
jiarna Hij hen wederzag en daarna zoude
ij tot zijnen Vader gaan. Veertig dagen
zijne verrijzenis van den dood, bleef Hq
|»g bij hen, en voer toen voor hunne
il'gen ten hemel, gelijk Hij gezegd had:
ga tot den Vader. Hoe duidelijk dit
vangelie voor ons is, echter begrepen het
ine leerlingen toenmaals niet, en vroegen
iiarom aan elkander ; wat is dat, wat
'ij zegt ?
Bedenken wij hier , dat wanneer God
is ki'uis eu lijden toezendt, zulks maar
)or eenen korten tijd is : een weinig tijds
er op Aarde geleefd hebbende , zullen wq
K. 3