Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eif, op den tweeden zond, na Pasche
der en verzekert dit alzoo ten tweedenmal
-wij hebben dikwijls in de biecht herhaal
dat wq ons van die en die zonde zuil
wachten ; doch telkens zijn wij tot ons v
rig kwaad wedergekeerd ; doen wij niet la
ger zoo. Blijven wij bij onze eenmaal ged
ne belofte en verzekering. Zijn wij getrou
in het houden van Gods geboden en va
onze beloften, gelijk Jesüs getrouw is en
zal ons werk eenmaal lijkelijk vergelden
Hij zal ons doen ingaan in het rigk der h
melen. Wg zullen met de Heiligen en Engele
1)aradqzen doorwandelen en eene onuitspre
Lelijke vreugde genieten. Gezegend en ge
loofd is Hij , die ons door zijne verdienste
zulk eeue zaligheid verworven heeft en o
dezelve deelachtig wil maken.
GEBED.
O goede Herder, die uw vleesch en bloed]
lot eeue spijs en drank geeft voor UAve scha-'
pen, wij bidden U, wil ons ouder uwe
schapen tellen en aanschouw ons met oogen
van barmhartigheid ; opdat wij uwe zoete
stem mogen hooren en dezelve volgen.-l
Laat ons niet hooren naar de verleidende we-*|
reld en naar de verkeerde ingevingen van
onze booze lusten. Dat wij uwe woorden-
hooren eu dezelve bewaren, dan zullen wij
niet vreugde dit levenspad bewandelen en
ons eenmaül in den hemel verbidden. Amen.