Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
ijlt het aan dc schapen van ChRïs rus
;t en beiaatut. Verlaten wij zijne schaaps-
niftït, ahvaaj >vq overvloedig tx; w i-
ll heb)>en ouder de sch ïdu\ve zijner vleugelen,
il^u huurling, een valsch leeraar en pi'e-
ij aiit, slolt zi]n leven niet voor de schapen,
Judas, Üathan, Chorh; , Abiro.v eu
■'^lere. Zjl) doen alles om vuil gewin en
.ommeren zich niet om de schapen , wau-
X zij daurbij niet hun belang vinden 5
|yneer het hunne eerzucht niet kan kitte-
oi aan hunne gieriglieid voedsel geven,
schapen , door zulke trouwlooze Heilders
eid wordende, zijn ongelukkig; de wolf
pt eu verstrooit hen; te weten door ge-
It-k aan goede leering en onderwifzing ^
Vrden zij verleid , komen van den weg af
A i'aken aan het dwalen.
Jesus is dan de gosde Herder ; Hij lenf
!ue schapen en zqne scha])en kennen Hem,
^rtgeii Wij ons nu al , of wq die schapen zijn,
! onzen Opperherder kennen 't Vraagt u
ven dan af : uf gij die eigenschappen be-
, welke zi^ue schapen moeten hebben! Of
naar zijne leer en naar zijn voorbeeld
ekt te leven , en Hem voor al die welda-
■den, welke gij dagelijks ontvangt, dank-
lar z.ijt Hoort gi| naar zqne stem en volgt
de vermaiiing»;n , welke gq op Zon- en
ïesidagen ui de Kerk hoort ? Wat zal het
haten , onder zqne schapen gerekend te
orden; indien gij geene liefde, zachtmoe-
gheid, geduldigheid, matigheid en zuiver-
.'id uitoeient ?
De Heere JesUS herhaalt in het Evange*
! de vvojrdcij : li ben de goede //er-.
K 'é
4