Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
êkS jEvangelie op den tweeden
fif gezegenden mijns Vaders» Terwi
e bokken , dat zijn de zondaren , aan zijn
linkerliand zullen staan en deze donderend
«tem in bunne ooren zal klinken Gaat we^
van mij^gij vervloekten^ in het eeuwige vuur,
Troostrijk is bet voor ons zondaren, da
Jesus zich noemt den goeden Herder; zoo
dat mogen gelooven , dat Hij voor om
zorgt, ons zal beschermen en bewaren ,
indien wij naar zijne leer zoeken te levèn
en Hem belijden. Hij gaf zijn leven vooi
zijne schapen toen Hij op Aarde was;
wat zal Hij voor ons niet doen, nu Hq ver-
heerlijkt zit aan de regterband der Alaje-
steit in de hoogste hemelen ! En al konde
eene moeder haren zuigeling vei*geten , zegt
Hij elders , nog zal ik u niet vergeten. De
haren onzes hoofds zqn alle geteld eu niets
kan ons overkomen buiten Gods wijze toe-
lating. Is God met ons, wie zal dan te*«
gen ons zijn?
De liefde Gods tot de uitverkoren ïs zoo
groot, dat ze niet begrepen of uitgesproken
kan worden: ja, de Engelen zijn begeerig
dit geheim van Gods liefdewonder in te zien..
Hl) spqst zijne schapen ligchamelijk en gees-
telijk met zijn ligchaam en bloed in het
H. Sakrament. Andere Herders hebben het.
voordeel van de schapen , daar zij door de-,
zelve geklued en gevoed worden; manr Chris-,
tus heeft drie en dertig jaren de verloren,
schapen gezocht en heeft ze met zijn bloed
gekocht. Doen wij dan ons best, om de/en
goeden Herder aan te hangen en wachten
wij ons van zonden, waardoor wij ons zij-
ne ^i^lduden onwaardig maken. Wandelen wij |i