Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.^'» ZONDAG VAN DEN
ADVENT.
Ei^angelie 9 Mattheus XI, : a lo*
« Jn dien tijde : als JojNNES in de ge^
« vangenis de werben i^an Citlii STUS ge"
« hoord had , zond hij twee zijner leer^
« Lingen aj\ en liet hem i^ragen : zijt gi§
« degene, die komen moet , of hebben
wij een^ anderen te {^erwachten ?
Joannes, bijgenaamd de Dooper, was door
den ondeugenden koning IIeroües in de ge-
vangenis gezet; omdat bij bem berispt bad,
wegens het overspelig leven met Herodias,
zijns broeders huisvrouw, Joannes had den
koning hierover ernstig onderhouden, om
dex'zelver zaligheid wille , en opdat de onder-
danen zulk ondeugend voorbeeld ziende,
hetzelve niet zouden navolgen. Doch He-
rodes , in plaats van dankbaar te zqn voor
deze heilzame vermaningen van JoANNES,
nam dit zeer euvel op , liet bem in de ge-
vangenis werpen en eindelijk onthoofden-
Zie daar de gewone handelwijze der men-
schen : dat zij goed met kwaad vergelden,
en diegenen niet mogen lijden, welke ben
om hunne boosheden bestraffen; een kwaad,
dat alle Christenen toch zorgvuldig mocstea