Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ev* op den eersten zond. na Paschen. ^^
vlijt zorgen, dat de zondaren, de afgedwarJtJ
den , vixder op het regte pad geleid worfl
den ; maar ook zullen de Christenen hieroi
leeren, om de hex^ders door hunne gebe
den te ondersteunen, dat hunne leer ei
vermaningen bij de zondaren ingang mogei
vinden. Zij sullen voorts de toevlugt nemei
tot de wonden van Jesus, die van alles ge
nezen kunnen. Toen Thomas de wondei
van Jesus betast en beschouwd had, riej
bij : Mi/n Heere en ini/n God! en kree
len antwoord : Zalig zijt gij^ omdat gq
m^ij gezien hebt ; maar ook zalig zijn zijy
die 7nif niet gezien en nogtaris zullen
geloofd hebben* Zeg dus niet alleen met
den mond : Mijn Heere en mijn God; maar
toon ook uw geloof in God uit uwe wer-
ken ; hebt Hem boven alles lief, vreest ea
eerbiedigt Hem; dient Heju in naarsiighcic
ea ootmoedigheid, al de dagen uws levens,
dan zult gij door God gezegend worden en
sterveude gerust kunnen zeggen : wij heb-
ben den goeden strijd gestreden, wij hebben
het geloof behouden , en daarvoor is ons
weggelegd eene onverwelkelijke en onvei'-
gankelijke kroone in de eeuwigheid.
Ja, opstaan, opstaan zal ons stof;
Zingt Jesus naam, zim^t JeSUS lof;
Zijn naam blijft onvolprezen /
GEBED.
Jesus Christus , die den H. Thomas van
?:ijne dwaling hebt terug geroepen en be-
keerd , geef dat wij met hem mogen belij-
den, dat gij onze Verlosser zijt. Wij roe-,
pen tot ü, ontferm U onzer, en door^ u-f
we heilige wondèh, maak oüs zalig. Ameiit.