Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
« hehben den Heere gezien. Maar hq
u antwoordde hun : Pen zij ik in zij-
« ne handen de gaten der nagelen zie
« en mijnen vinger stehe in de plaats
« der nagelen en mijne hand in zijne
« zijde , ik zal het niet gelooven. En
I « acht dagen daarna , als zijne leer-*
\ «e lingen wederom binnen waren, en
•C Thomas met hen, kwam Jnsus met
« gesloten deuren , stond in het midden
« en zeide : J^rede zij ulieden. Daarop
« zeide hij tot Thom as : steek uwen
I « vinger hierin en bezie mijne handen;
^ « en breng uwe hand hierbij en steek
1 « ze in mijne zijde : en wees niet on-^
\ geloovig maar geloovig, Thomas
1 « antwoordde en zeide hem : Mijn Hee-
!« re, en mijn God! Jesus zeide hem:
i« Omdat gij mij gezien hebt, Ihomas
\i'hebt gij geloojd, zalig zijn zij, die
I« niet gezien, en echter geloofd heb-
« ben, Jesus heeft nog vele andere
« teekenen, in het bijzijn zijner leer-
ii lingen gedaan , welke in dit boek niet
if, geschreven zijn. Maar deze zijn ge^
a schreven , opdat gij gelooven zoudt ,
<( dat Jesus Chhistus de Zoon
{{Gods is; en opdat gij geloovende,
het leven zoudt hebben in zijnen
<1 naa?n."
Hier hebt gij gehoord , hoe Thomas eerst
igeloovi^ was, en op het getuigenis der
ideren met gelooven wilde. Welk eene beil-
mt les ligt iii dit Evangelie opgesloten!
iet allceu zullen de leeraars met liefde ea