Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eer éten
zq verloren meenden te zqn, wedergevonden
was.
Jesus was bij hen gekomen, toen de deu-
ren gesloten waren; dit bewijst ons voor-
eerst de verrijzenis van den dood en
ten tweeden, dat Jesus ligchaam zoodanig
verheerlqkt was , dat het door geene gesloten
deuren weerhouden konde worden. Dit wijst
ons op de zoete hoop, die wij Christenen
hebben, dat ook onze Hgchamen, bij de ver-
rijzenis ten jongsten dage, die verheerlijkte
eigenschappen zullen hebben , indien wq den
ouden mensch, dat is de zonde , afleggen,
en den nieuwen mensch , de christelijke
deugden , aannemen, in ware geregtigheid en
heiligheid wandelen, al de dagen onaes le-
vens.
Gelijh de Vader mij gezonden heeft,
alzoo zend ik u ook, zeiae hun Jesus, om
het Evangelie aan alle volken te verkondi-
gen , hen te stichten en te troosten, eu ter-
wijl hij op hen blies , zeide Hij ; ontvangt
den heiligen Geest, Daarbij kregen zij de
Tnagt om de zonden te vergeven of te be-
houden. Deze magt is overgegaan op hunne
opvolgers, die nog heden in den naam van
Jesus , den rouwnebbenden biechteling de
zouden vergeven, waarom men daiï ook de
zonden opregtelqk en denioedig moet biech-
ten , ten einde vergeving te erlangen.
Maar TiiOMJS een van de twaalven
.« genaamd ÜIDYMUS , was niet bif
« hen , toen JESUS er kwanu De an-
ti dere leerlingen zeiden htm dan : pp ij