Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Paschen, 951
•t hlies hij op hen en zeide : ontvangt
a den heiligen Geest. Welker zonden
« gij vergeejt , dien worden zij ver-
n geven , en weiher zonden gij houdt ^
« dien zijn zij gehouden."
Op Paaschzondag , des avonds , vertoonde
zicli Jesus aan zijne leerlingen. Zij zaten
met gesloten deuren , uit vreeze voor de Jo-
den, en op het onverwacht trad JesuS bin-
nen , hen met zijne gewone groet begroe-
tende ; Vrede zij ulieden. Eene groeting,
die waarlijk de schoonste is van allen; want
wat gaat boven vrede ? Daarom zegt SALOMO
in zijne spreuken : Eene drooge hetemetruste
is beter dan een huis vol goud niet twist
en gekijf. Waar vrede is, daar is God;
maar waar onvrede is , daar is de booze geest.
Wat is er verdrietiger dan in onvrede te
leven en wat is aangenamer en God be-
hagelijker dan vi'eedzaamheid ? Wilt gij den
vrede bewaren , in vrede leven, bewaar
dan uwe tong van hel kwaadspreken.- Hoort,
ziet en zwijgt, dan zult gij uwen evenmensch
voor u genegen maken en hem voor u in-
nemen. Houdt dan vrede met God en
gij zult namaals het rijk des vredes beerven.
Nadat Jesus dan zijne leerlingen gegroet
had , en deze zich niet konden overtuigen ,
toonde Hij hun zijne likteekenen, welke lig
bij de kruisiging ontvangen had ; opdat zij
niet zouden twijfelen aan zijne verrijzenis
van deu dood , welke Hij hun te voren voor-
speld had. De leerlingen dit ziende, ver-
blijdden en verheugden zich ; daar hun ee-
iiiijsie schat, ia welken zij hoopten eu die