Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
t4ó Eoangelie op den eerstén
GEBED.
Wq bidden U, Ileere JESUS CHRISTUS ,
geef ons een ongeveinsd gemoed, eenen ijver
iu het doen vau goede werken, geduld in
het lijden en troost in allen nood en be-
zwaren. Dat wij niet alleen uw woord gaar-
ne hooren en overleggen in onze harten,
maar ook zoeken daarna te handelen , en U
op die wijze gaarne herbergen; dan zullen
wij ü te regt kennen en ons eenmaal met
de heiligen verheugen. Amen.
OP DEN ZONDAG NA
PASCHEN.
Evangelie , Joannes XX. : 19 - 3i.
•^-v-v-v
« In dien tijde , als hei nu avond was op
u dien zelfden dag, zijnde de eerste dag S
«t der weel- , en dat de deuren gesloten |
«r waren, daar de leerlingen waren
«r vergaderd , uit vreeze der Joden ,
« hwam Jesus in het midden staan
« en zeide hun : Vrede zij ulieden. En
« als hif dit gezegd had, toonde hif
«t hun zijne handen en zijne zijde. De
u leerlingen dan waren verblijd, dat
« zij den Heere zagen. Hij zeide hun
tt nog eens : Vrede zij ulieden. Gelijk
« de Vader mij gezonden heeft, alzoo
K zend ii u ook. Dit gezegd hebbende ,